Gửi tin nhắn
Guangdong Jinhonghai New Material Technology Co., Ltd
các sản phẩm

TPU keo nóng chảy

Trang chủ > các sản phẩm >
Trung Quốc TPU keo nóng chảy
 100m-200m chiều dài Hot melt Glue Film Non Toxic Băng hình
 Laminating Hot Tpu Hot Melt Adhesive Film 0,05mm Băng hình
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5